Jakość to sposób myślenia
Jakość powoduje, że bez przerwy poszukuje się i stosuje najlepsze rozwiązania. Jakość to stopień zgodności z wzorcem lub specjalistycznymi wymaganiami, to ścisłe przestrzegany proces technologiczny, to zarządzanie firmy tak aby działała jak zdrowy organizm, gdzie każdy ma świadomość i odpowiedzialność na każdym etapie produkcji.
Bliskość wspaniałych gór jakimi są Beskidy zobowiązuje. Jesteśmy świadomi bogactwa, które daje nam naturalne środowisko. Wiemy, że jeżeli nie zadbamy o to dzisiaj, nasze dzieci i wnuki będą pozbawione czystego powietrza i nieskażonych wód. Dlatego dążymy do ciągłego doskonalenia działalności na rzecz zapobiegania i eliminowania zanieczyszczenia środowiska – to jeden z naszych najważniejszych priorytetów.
Najważniejszym celem firmy jest jej rozwój, poprzez utrzymanie dotychczasowych i pozyskanie nowych klientów oraz ciągłe rozszerzenie własnej oferty w zakresie produkcji i sprzedaży kołpaków samochodowych oraz akcesoriów.
Certyfikat Systemu Zarządzania ISO 14001:2015
Certyfikat Systemu Zarządzania ISO 9001:2015
Środkiem, za pomocą którego realizujemy nasz cel jest:
Identyfikacja i spełnienie oczekiwań naszych klientów

Zapobieganie sprzedaży wyrobów niespełniających określonych wymagań

Zapewnienie doświadczonego i stale podnoszącego swoje kwalifikacje personelu

Modernizacja parku maszynowego i wdrażanie nowoczesnych technologii w celu doskonalenia jakości naszych wyrobów, konsekwentne stosowanie, rozwijanie i doskonalenie systemu zarządzania opartego na wymaganiach normy PN-EN ISO 9001:2008 i PN-EN ISO 14001:2004

Usprawnienie systemu komunikacji z klientem

Zacieśnianie partnerskiej obustronnie korzystnej współpracy z naszymi dostawcami

Jesteśmy przekonani, że powyższe założenia konsekwentnie realizowane w systemie zarządzania zorientowanym na klienta, przyczynią się do umocnienia naszej pozycji na rynku, pozyskania nowych odbiorców oraz doskonalenia współpracy z dotychczasowymi klientami.
Dla wywiązania się z powyższych zobowiązań deklarujemy zapewnienie odpowiednich zasobów finansowych, personalnych i materialnych oraz maksymalne wykorzystanie potencjału intelektualnego i fachowości naszych pracowników.
Zarząd zobowiązuje się do:
Spełnienia wymagań prawnych w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz ciągłego i świadomego doskonalenia systemu zarządzania

Zapobieganiu zanieczyszczeniom, a także do minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko naturalne

Będziemy dążyć do tego, aby nasza firma postrzegana była na rynku jako partner godny najwyższego zaufania.
Chcemy, by każdy nasz klient wiedział, że Jakość to nasz atut.